Chính sách đổi sản phẩm:

-Bài viết marketing/SEO: Khi khách hàng không hài lòng với bài viết, công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa hoặc thay đổi bài viết khác phù hợp với yêu cầu.

-Thời hạn đổi sản phẩm: theo thỏa thuận với khách hàng

Chính sách hoàn tiền

-Mức chi phí hoàn trả- AZSEO sẽ hoàn trả một phần hay toàn bộ chi phí trong những trường hợp sau:

+SEO: Trả theo số lượng từ khóa không lên top

+Quảng cáo không hiệu quả. Hoàn trả phí dịch vụ.

-Thời hạn hoàn trả: tối đa 1 tháng

-Phương thức lấy lại tiền: AZSEO sẽ hoàn trả bằng cách chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.