Hosting Linux SSD

Silver Plus
110.000 VNĐ
100k/ tháng
Dung lượng : 1G
Băng thông : 30G
Email : 70 ĐC
Sub domain : 8
My SQL : 2
Đăng ký
Hosting Gold Plus
195.000 VNĐ
160k/ tháng
Dung lượng : 2G
Băng thông : 50G
Email : 150 ĐC
Sub domain : 20
My SQL : 10
Đăng ký
Platinum Plus
375.000 VNĐ
420k/ tháng
Dung lượng : 5G
Băng thông : KGH
Email : 500 ĐC
Sub domain : 50
My SQL : 2
Đăng ký