Thuê máy chủ – Dedicated Server

SEVER - Silver Plus
110.000 VNĐ
Phí khởi tạo: Miễn Phí
RAM: 8GB DDR3
HDD: 2x250GB
Địa chỉ IP: 01 IP Public
Lưu lượng thông tin: Unlimited
Băng thông trong nước: 100Mbps
Đăng ký
SEVER - Gold Plus
110.000 VNĐ
Phí khởi tạo: Miễn Phí
RAM: 12GB DDR3
HDD: 2x500GB
Địa chỉ IP: 01 IP Public
Lưu lượng thông tin: Unlimited
Băng thông trong nước: 100Mbps
Đăng ký
SEVER - platinum Plus
110.000 VNĐ
Phí khởi tạo: Miễn Phí
RAM: 16GB DDR3
HDD: 2x250GB
Địa chỉ IP: 01 IP Public
Lưu lượng thông tin: Unlimited
Băng thông trong nước: 100Mbps
Đăng ký