Hiện tại, AZSEO sử dụng 2 hình thức thanh toán dưới đây:

Hình thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt.

Hình thức 2: Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Khách chuyển tiền vào tài khoản sau:

Tên TK: NGUYỄN HẢI SƠN

Số TK: 042 100 050 6085

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Phú Thọ – Tp. HCM