Hướng dẫn sử dụng thẻ Rich Snippet tối ưu SEO cho website

Rich Snippet là thuật ngữ được sử dụng để mô tả dữ liệu có cấu trúc mà các quản trị website có thể thêm vào bằng thẻ HTML. Giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về thông tin được chứa trong mỗi website. Nhưng hiện này khi Google đang cập nhật nhiều thuật toán tìm kiếm hướng đến người dùng hơn. Thì Rich Snippet là một phương pháp hữu ích để đưa website của bạn đến với người dùng một cách chính xác và hỗ trợ những dich vu seo đẩy mạnh khả năng của mình.

Rich Snippet thường chứa những yếu tố nào

  1. itemscope: Đánh dấu, phân loại các mục của bài viết
  2. itemtype: Hiển thị loại bài viết ( Có thể là Công thức, Thanh toán, Reviews )
  3. itemprop: Thông báo cấu trúc của của Rich Snippet.

Những loại Rich Snippet thường được sử dụng là gì ?

Rich Snippet reviews:

<div itemprop=”aggregateRating” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/AggregateRating”>
<span itemprop=”name”>Dịch vụ SEO AZ</span>
<img itemprop=”image” src=”https://azseo.vn/wp-content/uploads/2017/09/seo.jpg” alt=”Dịch vụ SEO AZ cung cấp dich vu seo cho các công ty tại Hà Nội, TP HCM và trên toàn quốc”>
<span itemprop=”itemreviewed”>”Hướng dẫn sử dụng rich snippet hiệu quả”</span>
<span itemprop=”ratingValue”>10</span>/<span itemprop=”bestRating”>10</span>
<span itemprop=”ratingCount”>872</span> bình chọn
</div>

Rich Snippet bài đánh giá

 

<span itemprop=”name”>Dịch vụ SEO AZ</span>
<img itemprop=”image” src=”https://azseo.vn/wp-content/uploads/2017/09/idichvuseo.jpg” alt=”Dịch vụ SEO AZ cung cấp dich vu seo tại, TP HCM và trên toàn quốc” />
<div itemprop=”aggregateRating” itemscope=”Reviews” itemtype=”http://schema.org/AggregateRating”>
<span itemprop=”itemreviewed”>”Làm thế nào để sử dụng rich snippets hiệu quả”</span>
<span itemprop=”ratingValue”>10</span>/<span itemprop=”bestRating”>10</span>
<span itemprop=”ratingCount”>916</span> bài đánh giá
</div>

Rich Snippet link Breadcrumb

<ul itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>
<li><a itemprop=”url” href=”https://azseo.vn/” title=”Trang chủ”><span itemprop=”title”>Trang chủ</span></a></li>
<li itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><a itemprop=”url” href=”https://azseo.vn/trang1″ title=”Trang 1″><span itemprop=”title”>Trang 1</span></a></li>
<li itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><a itemprop=”url” href=”https://azseo.vn/trang2″ title=”Trang 2″><span itemprop=”title”>Trang 2</span></a></li>
<li itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><a itemprop=”url” href=”https://azseo.vn/trang3″ title=”Trang 3″><span itemprop=”title”>Trang 3</span></a></li>
</ul>

Sử dụng Googl Plus để xác minh tác giả

Thêm đoạn mã này vào bài viết của bạn

<a rel=”author” href=”https://plus.google.com/[ID Google+]?rel=author”>[ Tên tác giả]</a>
ví dụ: <a rel=”author” href=”https://plus.google.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?rel=author”>Boo Đẹp Trai</a>

Sau đó quay trở lại trang google plus của bạn phần chỉnh sửa tiểu sử thêm website của bạn vào phần cộng tác viên để xác minh bạn đang cộng tác cho website này.

Như vậy với 4 mẫu rich snippets hiển thị trên công cụ tìm kiếm mà https://azseo.vn đã giới thiệu cho bạn phần nào đã mang đến đầy đủ những mẫu snippet thông dụng nhất dành cho webmaster. Những công cụ này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong các chiến dịch SEO lâu dài và bền vững.