Xếp hạng đấu giá trong quảng cáo Google Adwords

Cách xếp hạng đấu giá trong quảng cáo Google Adwords

Phiên đấu giá trong quảng cáo tìm kiếm Google Adwords sẽ được tính toán và xếp hạng bằng Adrank. Adrank là chỉ số được tính bằng giá thầu tối đa nhân điểm chất lượng quảng cáo. Điểm chất lượng quảng cáo càng cao số tiền bạn bỏ ra cho một nhấp chuột càng thấp vì thế điểm chất lượng cực kỳ quan trọng góp phần giảm chi phí quảng cáo của bạn.

1. Vị trí đấu giá quảng cáo trong quảng cáo tìm kiếm Adwords

Trang kết quả tìm kiếm Google sẽ có tối đa 7 vị trí quảng cáo để các nhà quảng cáo đấu giá vị trí quảng cáo cáo, 4 vị trí ở đầu trang và 3 vị trí ở cuối trang. Những kết quả tìm kiếm ở giữa 2 phần này là kết quả tìm kiếm tự nhiên (SEO).

az

2. Cách Google xếp hạng vị trí quảng cáo tìm kiếm

Google xếp hạng quảng cáo thông qua hình thức đấu giá theo chỉ số Ad Rank, Ad Rank của bạn cao nhất quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí đầu tiên và giảm dần vị trí theo thứ tự Ad Rank.

Vậy Ad Rank được tính như thế nào?

Ad rank được tính bằng điểm chất lượng nhân CPC tối đa (Ad rank = ĐCL x CPC tối đa)

az

Bạn thấy ví dụ mình đưa ra hình phía trên, các bạn thấy giá thầu nhà quảng cáo C cao hơn nhà quảng cáo A nhưng vị trí xếp hạng của nhà quảng cáo A xếp cao hơn nhà quảng cáo C

Chú ý: qua ví dụ Sơn đưa ra phía trên chúng ra rút ra được:

  • Giá thầu không phải là tất cả.
  • Điểm chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định vị trí xuất hiện quảng cáo của bạn.

Trường hợp nếu 2 nhà quảng cáo cùng bằng Ad rank, Google sẽ tính toán đến sự tác động của các tiện ích quảng cáo. Vì vậy trong lúc cài đặt chiến dịch bạn nhớ cài đặt đầy đủ các tiện ích quảng cáo vừa giúp bạn đưa đầy đủ thông tin của mình đến với khách hàng vừa góp phần tác động đến vị trí quảng cáo của bạn.

3. Giá mỗi nhấp chuột được tính như thế nào?

CPC tối đa: Giá thầu tối đa bạn trả cho mỗi nhấp chuột quảng cáo của bạn.

CPC thực tế: giá thầu bạn trả khi ai đó nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.

Google sẽ tính phí quảng cáo của bạn theo CPC thực tế trên mỗi nhấp chuột mà người dùng nhấp chuột vào quảng cáo sau đó truy cập trang web của bạn.

Như bạn thấy ở ví dụ phía trên Sơn đưa ra:

Nhà quảng cáo B đặt giá CPC tối đa 12.000đ và xếp hạng ở vị trí số 1 và nhà quảng cáo B phải trả chi phí cho mỗi nhấp chuột là 11.111đ

Tại sao nhà quảng cáo B lại chỉ trả 11.111đ trong khi nhà quảng cáo B đặt giá thầu tối đa 12.000đ. Đó là giá thầu CPC thực tế trên mỗi nhấp chuột mà Google quy định khi ai đó nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.

Công thức tính CPC thực tế = Ad rank (nhà quảng cáo xếp sau) / ĐCL của bạn

Qua ví dụ trên bạn thấy điểm chất lượng góp phần giảm chi phí quảng cáo của bạn trong quảng cáo như thế nào. Điểm chất lượng từ khóa của bạn càng cao giá thầu của bạn càng thấp và ngược lại.

Bài hướng dẫn sau Sơn sẽ hướng dẫn cách tối ưu điểm chất lượng trong quảng cáo tìm kiếm Google Adwords.

Có thể bạn quan tâm:Tối ưu điểm chất lượng từ khóa Google Adwords