[Thống kê] Thời gian đăng bài tốt nhất lên mạng xã hội

Chắc hẳn mọi người đều muốn biết thời điểm đăng bài tốt nhất lên các kênh social như FB, Instagram, Twitter để có thể đạt được lượng reach cao nhất cho bài viết của mình.

TrackMaven – một trong những đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội đã tiến hành thu thập dữ liệu của 17.5 triệu bài đăng của 17,737 thương hiệu trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016 nhằm đưa ra cho chúng ta thời gian đăng bài tốt nhất trên các kênh: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn và Pinterest. Tuyệt vời hơn nữa, những số liệu này sẽ được phân chia theo 75 loại hình kinh doanh khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất để tối ưu thời điểm đăng bài cho ngành hàng của bạn.

Giữ liệu tổng quan nhất là:

 

Cụ thể với từng ngành hàng:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest
Hàng không
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 1 pm 2 pm Buổi chiều 2 pm 5 pm
Thời trang
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất Buổi chiều Buổi chiều 9 pm 5 pm 6 pm
Kiến trúc
Ngày đăng tốt nhất Thứ 7 Chủ nhật Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 11 am 2 am 11 am 11 pm
Nghệ thuật/Thủ công
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Chủ nhật Thứ 4 Chủ nhật Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 4 pm 11 am 1 pm 1 pm 10 am
Ngân hàng
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 2 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất Buổi chiều 7 pm 10 am Buổi chiều 4 pm
Broadcast Media
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Chủ nhật Thứ 5 Chủ nhật
Thời gian đăng tốt nhất 7 pm 1 pm 11 am 9 am
Vật tư kinh doanh
và Thiết bị
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất 10 am 4 pm 3 pm 1 pm
Bất động sản
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 12 am 10 am 1 pm
Trò chơi máy tính
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 6 pm 1 pm 11 am 10 am 4 pm
Phần mềm máy tính
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 2 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 10 am Buổi chiều 9 am 3 pm 10 pm
Xây dựng
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 3 pm 2 pm 7 pm 8  pm 11 pm
Hàng tiêu dùng
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Chủ nhật Thứ 6 Thứ 3 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 11 am 11 am 8 am 6 pm Buổi chiều
Dịch vụ khách hàng
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 6 Chủ nhật Thứ 7 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 1 pm 4 pm 6 am 10 am 9 am
Mỹ phẩm
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 3 Chủ nhật Thứ 3 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 5 pm 6 am 4 pm 11 am 10 am
Quốc phòng / Không gian
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 2 Thứ 5 Chủ nhật Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 10 am 5 pm 4 pm 6 pm 5 pm
Design
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Thứ 5 Thứ 2 Thứ 6 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 3 pm 1 pm Buổi chiều 10 am 4 pm
E-Learning
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 4 pm 4 pm 2 pm 8 pm 8 pm
Quản lý giáo dục
Ngày đăng tốt nhất  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất  3 pm 7 am 3 pm Buổi chiều 1 pm
Giải trí
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Chủ nhật Thứ 4 Thứ 2 Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất 2 pm 4 pm 3 pm 11 am 9 pm
Dịch vụ môi trường
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 7 am 8 pm 8 am 11 am 2 am
Dịch vụ thiết bị
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 6 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 2 pm 1 pm 2 pm 9 am
Dịch vụ tài chính
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 7 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất Buổi chiều 5 pm 9 pm 9 pm 9 pm
Mỹ nghệ
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất Buổi chiều 5 pm 1 pm 4 pm 5 pm
Đồ ăn, đồ uống
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 3 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 1 pm 11 am 3 pm 12 am 1 pm
Sản xuất đồ ăn
Ngày đăng tốt nhất  Thứ 5  Thứ 6  Thứ 6  Thứ 3  Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất  8 pm  10 am  5 pm  11 am  3 pm
 Nội thất
Ngày đăng tốt nhất  Thứ 2  Thứ 5  Thứ 2  Thứ 2  Chủ nhật
Thời gian đăng tốt nhất  3 pm  11 am  2 pm  1 pm  9 am
 Sòng bạc
Ngày đăng tốt nhất  Thứ 4 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 10 am Buổi chiều 2 pm
Quản lý nhà nước
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 5 pm 7 pm 2 pm 5 pm
Bệnh viện và CSSK
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 5 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 3 am 9 am 6 am 1 pm 9 pm
Giáo dục Đại học
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 3 pm 5 am 5 pm 2 pm 11 pm
Công nghệ thông tin
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất 1 pm 9 am 1 pm 2 pm 8 pm
Bảo hiểm
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 7 Thứ 6 Thứ 3 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 10 am 2 am 4 pm Buổi chiều
TM&PT Quốc tế
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 5 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất Buổi chiều 6 pm 9 am
Internet
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 4 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất 11 am 9 pm 8 am 9 am 11 am
Quản lý đầu tư
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 6 Thứ 5 Thứ 2 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 10 am 3 pm 7 am 6 pm 4 pm
Luật sư
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 10 am 4 pm 3 pm
 Văn phòng Luật
Ngày đăng tốt nhất  Thứ 5 Thứ 5 Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất 9 pm 9 pm 7 pm Buổi chiều
 Trang sức đắt tiền
 Ngày đăng tốt nhất  Thứ 3 Thứ 2 Chủ nhật  —  —
Thời gian đăng tốt nhất  5 pm 7 am 9 am
Thiết bị máy móc
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 9 am 9 am Buổi chiều 3 pm
Tư vấn
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Thứ 4 Chủ nhật Thứ 3 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 4 pm 2 pm 5 pm 6 pm Buổi chiều
Tiếp thị và QC
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 4 pm 9 am 4 am 1 pm 9 am
Thiết bị y tế
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 9 am 6 am 11 am Buổi chiều 10 am
Âm nhạc
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 6 pm 11 am 2 pm 3 pm 4 pm
Tạp chí
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Chủ nhật Thứ 5 Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất 10 am 11 am 6 am 8 am
TC Phi lợi nhuận
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 2 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 11 am 2 pm 9 am 7 pm 5 pm
Năng lượng
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 Thứ 4 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 11 am 3 pm  4 pm 6 pm 12 pm
Online Media
 Ngày đăng tốt nhất  Thứ 6 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 2  —
Thời gian đăng tốt nhất  3 pm 4 am 4 am  12 pm
Vận tải
Ngày đăng tốt nhất Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Thời gian đăng tốt nhất 2 pm 1 pm 12 pm
Nghệ thuật
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Chủ nhật Thứ 5 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 2 pm 4 pm 6 pm 2 pm
Dược phẩm
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 2 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 12 pm 3 pm 1 pm 2 pm  2 pm
In ấn
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất 7 pm 3 pm 2 pm
Nhà xuất bản
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 11 am 7 am 11 am 10 am
Nghiên cứu TT
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất 11 am 8 am 11 am 1 pm
Nhà hàng
 Ngày đăng tốt nhất  Thứ 6 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 1 pm 11 am 1 am 4 pm 7 pm
SP thể thao
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4 Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 1 pm 3 pm  7 pm 5 pm 7 pm
Dịch thuật
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 12 pm 7 am 11 am 10 am 12 pm
Tiện ích
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất 6 pm 9 am 3 pm 6 pm 2 pm
Rượu
Ngày đăng tốt nhất Thứ 3 Chủ nhật Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất 5 am 5 am 11 am

Hi vọng với thống kê trên, các marketer có thể thử nghiệm áp dụng nhằm tìm ra thời điểm đăng bài viết tốt nhất lên các kênh Social sao cho phù hợp với ngành hàng của chính mình. Xin lưu ý rằng các dữ liệu này chỉ là số liệu đo lường tương đối từ phía TrackMaven, các bạn cần thử nghiệm nhằm tìm ra kết quả phù hợp nhất cho mình.