Chắc hẳn mọi người đều muốn biết thời điểm đăng bài tốt nhất lên các kênh social như FB, Instagram, Twitter để có thể đạt được lượng reach cao nhất cho bài viết của mình.

TrackMaven – một trong những đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội đã tiến hành thu thập dữ liệu của 17.5 triệu bài đăng của 17,737 thương hiệu trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016 nhằm đưa ra cho chúng ta thời gian đăng bài tốt nhất trên các kênh: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn và Pinterest. Tuyệt vời hơn nữa, những số liệu này sẽ được phân chia theo 75 loại hình kinh doanh khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất để tối ưu thời điểm đăng bài cho ngành hàng của bạn.

Giữ liệu tổng quan nhất là:

 

Cụ thể với từng ngành hàng:

TwitterFacebookLinkedInInstagramPinterest
Hàng không
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Thứ 3Thứ 4Thứ 4Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất1 pm2 pmBuổi chiều2 pm5 pm
Thời trang
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhấtBuổi chiềuBuổi chiều9 pm5 pm6 pm
Kiến trúc
Ngày đăng tốt nhấtThứ 7Chủ nhậtThứ 3Thứ 5Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất9 am11 am2 am11 am11 pm
Nghệ thuật/Thủ công
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Chủ nhậtThứ 4Chủ nhậtThứ 4
Thời gian đăng tốt nhất4 pm11 am1 pm1 pm10 am
Ngân hàng
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 2Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhấtBuổi chiều7 pm10 amBuổi chiều4 pm
Broadcast Media
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Chủ nhậtThứ 5Chủ nhật
Thời gian đăng tốt nhất7 pm1 pm11 am9 am
Vật tư kinh doanh
và Thiết bị
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 6Thứ 7Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất10 am4 pm3 pm1 pm
Bất động sản
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 4Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất12 am10 am1 pm
Trò chơi máy tính
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 6Thứ 6Thứ 6Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất6 pm1 pm11 am10 am4 pm
Phần mềm máy tính
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 6Thứ 4Thứ 2Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất10 amBuổi chiều9 am3 pm10 pm
Xây dựng
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 3Thứ 4Thứ 7Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất3 pm2 pm7 pm8  pm11 pm
Hàng tiêu dùng
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Chủ nhậtThứ 6Thứ 3Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất11 am11 am8 am6 pmBuổi chiều
Dịch vụ khách hàng
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 6Chủ nhậtThứ 7Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất1 pm4 pm6 am10 am9 am
Mỹ phẩm
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 3Chủ nhậtThứ 3Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất5 pm6 am4 pm11 am10 am
Quốc phòng / Không gian
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 2Thứ 5Chủ nhậtThứ 5
Thời gian đăng tốt nhất10 am5 pm4 pm6 pm5 pm
Design
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Thứ 5Thứ 2Thứ 6Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất3 pm1 pmBuổi chiều10 am4 pm
E-Learning
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 5Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất4 pm4 pm2 pm8 pm8 pm
Quản lý giáo dục
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4Thứ 5Thứ 3Thứ 5Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 3 pm7 am3 pmBuổi chiều1 pm
Giải trí
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Chủ nhậtThứ 4Thứ 2Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất2 pm4 pm3 pm11 am9 pm
Dịch vụ môi trường
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 6Thứ 4Thứ 5Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất7 am8 pm8 am11 am2 am
Dịch vụ thiết bị
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Thứ 2Thứ 2Thứ 6Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất9 am2 pm1 pm2 pm9 am
Dịch vụ tài chính
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 7Thứ 4Thứ 6Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhấtBuổi chiều5 pm9 pm9 pm9 pm
Mỹ nghệ
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 2Thứ 5Thứ 3Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhấtBuổi chiều5 pm1 pm4 pm5 pm
Đồ ăn, đồ uống
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 3Thứ 5Thứ 3Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất1 pm11 am3 pm12 am1 pm
Sản xuất đồ ăn
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất 8 pm 10 am 5 pm 11 am 3 pm
 Nội thất
Ngày đăng tốt nhất Thứ 2 Thứ 5 Thứ 2 Thứ 2 Chủ nhật
Thời gian đăng tốt nhất 3 pm 11 am 2 pm 1 pm 9 am
 Sòng bạc
Ngày đăng tốt nhất Thứ 4Thứ 3Thứ 2Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất9 am10 amBuổi chiều2 pm
Quản lý nhà nước
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 3Thứ 2Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất5 pm7 pm2 pm5 pm
Bệnh viện và CSSK
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 5Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất3 am9 am6 am1 pm9 pm
Giáo dục Đại học
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 3Thứ 7Thứ 6Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất3 pm5 am5 pm2 pm11 pm
Công nghệ thông tin
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất1 pm9 am1 pm2 pm8 pm
Bảo hiểm
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 7Thứ 6Thứ 3Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất9 am10 am2 am4 pmBuổi chiều
TM&PT Quốc tế
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 5Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhấtBuổi chiều6 pm9 am
Internet
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 4Chủ nhậtThứ 2Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất11 am9 pm8 am9 am11 am
Quản lý đầu tư
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 6Thứ 5Thứ 2Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất10 am3 pm7 am6 pm4 pm
Luật sư
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 3Thứ 2Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất9 am10 am4 pm3 pm
 Văn phòng Luật
Ngày đăng tốt nhất Thứ 5Thứ 5Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất9 pm9 pm7 pmBuổi chiều
 Trang sức đắt tiền
 Ngày đăng tốt nhất Thứ 3Thứ 2Chủ nhật — —
Thời gian đăng tốt nhất 5 pm7 am9 am
Thiết bị máy móc
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 6Thứ 7Thứ 2Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất9 am9 am9 amBuổi chiều3 pm
Tư vấn
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Thứ 4Chủ nhậtThứ 3Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất4 pm2 pm5 pm6 pmBuổi chiều
Tiếp thị và QC
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 7Thứ 3Thứ 4Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất4 pm9 am4 am1 pm9 am
Thiết bị y tế
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 2Thứ 2Thứ 2Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất9 am6 am11 amBuổi chiều10 am
Âm nhạc
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Thứ 3Thứ 3Thứ 6Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất6 pm11 am2 pm3 pm4 pm
Tạp chí
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Chủ nhậtThứ 5Thứ 6
Thời gian đăng tốt nhất10 am11 am6 am8 am
TC Phi lợi nhuận
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Chủ nhậtThứ 2Thứ 2Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất11 am2 pm9 am7 pm5 pm
Năng lượng
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 5Thứ 7Thứ 4Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất11 am3 pm 4 pm6 pm12 pm
Online Media
 Ngày đăng tốt nhất Thứ 6Thứ 4Thứ 6Thứ 2 —
Thời gian đăng tốt nhất 3 pm4 am4 am 12 pm
Vận tải
Ngày đăng tốt nhấtThứ 6Thứ 7Chủ nhật
Thời gian đăng tốt nhất2 pm1 pm12 pm
Nghệ thuật
Ngày đăng tốt nhấtThứ 2Chủ nhậtThứ 5Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất2 pm4 pm6 pm2 pm
Dược phẩm
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 2Thứ 6Thứ 4Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất12 pm3 pm1 pm2 pm 2 pm
In ấn
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 5Thứ 7
Thời gian đăng tốt nhất7 pm3 pm2 pm
Nhà xuất bản
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 5Thứ 5Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất11 am7 am11 am10 am
Nghiên cứu TT
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Thứ 3Thứ 2Thứ 3
Thời gian đăng tốt nhất11 am8 am11 am1 pm
Nhà hàng
 Ngày đăng tốt nhất Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 4Thứ 2
Thời gian đăng tốt nhất1 pm11 am1 am4 pm7 pm
SP thể thao
Ngày đăng tốt nhấtThứ 4Thứ 2Thứ 5Thứ 3Thứ 4
Thời gian đăng tốt nhất1 pm3 pm 7 pm5 pm7 pm
Dịch thuật
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 4Thứ 4Thứ 3Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất12 pm7 am11 am10 am12 pm
Tiện ích
Ngày đăng tốt nhấtThứ 5Thứ 6Thứ 7Thứ 2Thứ 5
Thời gian đăng tốt nhất6 pm9 am3 pm6 pm2 pm
Rượu
Ngày đăng tốt nhấtThứ 3Chủ nhậtThứ 2
Thời gian đăng tốt nhất5 am5 am11 am

Hi vọng với thống kê trên, các marketer có thể thử nghiệm áp dụng nhằm tìm ra thời điểm đăng bài viết tốt nhất lên các kênh Social sao cho phù hợp với ngành hàng của chính mình. Xin lưu ý rằng các dữ liệu này chỉ là số liệu đo lường tương đối từ phía TrackMaven, các bạn cần thử nghiệm nhằm tìm ra kết quả phù hợp nhất cho mình.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *